Hoe is de financiering van culturele instellingen gereguleerd?

Home > simfaq > Hoe is de financiering van culturele instellingen gereguleerd?

Hoe is de financiering van culturele instellingen gereguleerd?

FAQ / Cultuur, sport en vrije tijd / Cultuur / Hoe is de financiering van culturele instellingen gereguleerd?

Antwoord:

De Rijksoverheid verstrekt subsidies aan instellingen die deel uitmaken van de basisinfrastructuur. Overige instellingen ontvangen subsidie van de cultuurfondsen.

Onder de basisstructuur vallen onder andere:

  • producerende instellingen (bijvoorbeeld dansgezelschappen)
  • ontwikkelinstellingen (bijvoorbeeld postacademische instellingen)
  • internationale platforms
  • ondersteunende instellingen (bijvoorbeeld sectorinstituten)
Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig