Hoe is de kwaliteit van kinderopvang geregeld?

Home > simfaq > Hoe is de kwaliteit van kinderopvang geregeld?

Hoe is de kwaliteit van kinderopvang geregeld?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Kinderopvang / Hoe is de kwaliteit van kinderopvang geregeld?

Antwoord:

Volgens de Wet Kinderopvang moeten alle centra voor kinderopvang (dagopvang, buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus en gastouders) geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK). Is dat niet zo, dan heeft het centrum geen vergunning. De gemeente kan dan een boete opleggen. Ook moet elke vorm van kinderopvang voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen.

Toezicht

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD controleert met inspecties of kinderopvangorganisaties voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Verbeteracties

Voldoet een kinderopvangcentrum niet aan de kwaliteitseisen? Dan adviseert de GGD-inspecteur aan de de gemeente welke verbeteracties het kinderopvangcentrum moet nemen.

Meer informatie

De Rijksoverheid heeft meer informatie over de kwaliteitseisen aan centra voor kinderopvang.

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig