Hoe is de uitreiking van koninklijke onderscheidingen geregeld?

Home > simfaq > Hoe is de uitreiking van koninklijke onderscheidingen geregeld?

Hoe is de uitreiking van koninklijke onderscheidingen geregeld?

FAQ / Cultuur, sport en vrije tijd / Cultuur / Hoe is de uitreiking van koninklijke onderscheidingen geregeld?

Antwoord:

De uitreiking gebeurt jaarlijks tijdens de Algemene gelegenheid - beter bekend als 'lintjesregen' - op de laatste werkdag voor Koningsdag. De uitreiking kan ook plaatsvinden tijdens een ‘Bijzondere gelegenheid’.

De minister bepaalt wie de onderscheiding uitreikt. Voor de officiële handeling van de uitreiking komen de volgende personen in aanmerking:

  • de burgemeester
  • de commissaris van de Koning
  • de minister zelf
  • een ambtenaar
  • een persoon van een ander bestuursorgaan die onder de directe verantwoordelijkheid van een minister valt
  • een bestuurder van een ander overheidslichaam, zoals van een waterschap

Bij de uitreikingen treden burgemeesters en commissarissen van de Koning op als vertegenwoordiger van de Kroon. De burgemeester draagt daarvoor zijn ambtsketen met het rijkswapen in plaats van het gemeentewapen aan de voorzijde.

Bij de koninklijke onderscheiding hoort naast het lintje ook een oorkonde. Hierin staat vermeld dat Zijne Majesteit de Koning bij koninklijk besluit aan de gedecoreerde een bepaalde graad van onderscheiding in 1 van de civiele orden heeft verleend. De oorkonde wordt ondertekend door de Kanselier der Nederlandse Orden.

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig