Hoe is het leerlingenvervoer geregeld?

Home > simfaq > Hoe is het leerlingenvervoer geregeld?

Hoe is het leerlingenvervoer geregeld?

FAQ / Hoe is het leerlingenvervoer geregeld?

Antwoord:

Leerlingen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van speciaal vervoer om naar school te gaan, zoals een (taxi-)bus of aangepaste auto. Per schooltype en per gemeente kunnen andere regelingen gelden.

Gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. De gemeente moet zorgen voor goed vervoer van leerlingen van en naar school, waar dat nodig of gewenst is.

Kilometergrens

Om gebruik te kunnen maken van leerlingenvervoer voor uw kind, moet de school minimaal 6 kilometer van uw woning liggen. De gemeente stelt de kilometergrens vast. Per schoolsoort kan een andere grens gelden. Als de afstand van huis tot school kleiner is dan 6 kilometer, dan kan uw kind waarschijnlijk geen gebruik maken van het vervoer. De kilometergrens van 6 kilometer geldt meestal niet voor leerlingen die naar het gewone onderwijs gaan en vanwege een handicap niet (zelfstandig) met het openbaar vervoer kunnen reizen. Zij kunnen vaak ook in aanmerking komen voor leerlingenvervoer.

Schooltypen en regelingen

Niet elke school biedt leerlingenvervoer. Leerlingen binnen de volgende schooltypen komen in aanmerking:

  • primair onderwijs (po): het gewone basisonderwijs of bijzonder onderwijs voor leerlingen zonder handicap, maar met bijvoorbeeld een leerachterstand. Ook leerlingen die vanwege hun levensovertuiging een basisschool bezoeken die verder ligt dan de kilometergrens komen in aanmerking;
  • scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo);
  • speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso): scholen in het kader van de Wet op de expertisecentra (WEC), scholen voor zintuiglijk gehandicapten (zg) en scholen voor meervoudig gehandicapten (mg);
  • gewoon voortgezet onderwijs (vo): leerlingen met een handicap die deelnemen aan het gewone voortgezet onderwijs.

Gemeentelijke verordening

De gemeente heeft een verordening vastgesteld voor het vervoer van leerlingen naar scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Hierin staan regels over de bekostiging van het leerlingenvervoer. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u als ouders aanspraak hierop maken. De gemeente kan het volgende bepalen:

  • de afstand tussen woning en voor de leerling toegankelijke school;
  • beperking van de vergoeding voor leerlingen boven een bepaalde leeftijd;
  • drempelbedragen;
  • inkomensafhankelijke bijdragen.

Meer informatie

Meer informatie over leerlingenvervoer vindt u bij de website over passend onderwijs.

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig