Hoe kan ik een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen?

Home > simfaq > Hoe kan ik een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen?

Hoe kan ik een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen?

FAQ / Zorg en gezondheid / Kosten zorg en zorgverzekering / Hoe kan ik een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen?

Antwoord:

Dat hangt ervan af waarvoor u een pgb aanvraagt.

Pgb aanvragen voor zorg uit Wlz

Wilt u een pgb aanvragen voor Wlz-zorg? Dan hebt u eerst een zorgindicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u recht hebt op Wlz-zorg en hoeveel. U geeft in uw aanvraag ook aan hoe u de zorg wilt ontvangen: in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb).

Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar u en naar een zorgkantoor bij u in de buurt.

Pgb aanvragen voor hulp en ondersteuning uit de Wmo

Wilt u een pgb aanvragen voor bijvoorbeeld  een rolstoel, vervoer of een aanpassing aan de woon? Ga dan naar het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeente bekijkt of u hulp nodig hebt en hiervoor een pgb kunt krijgen.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig