Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap beëindigen?

Home > simfaq > Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap beëindigen?

Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap beëindigen?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Samenwonen, huwelijk en geregistreerd partnerschap / Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap beëindigen?

Antwoord:

U kunt uw geregistreerd partnerschap beëindigen via een overeenkomst die u laat opstellen door een advocaat of notaris, of via een uitspraak van de rechter.

Wanneer u en uw partner het eens zijn over de beëindiging van het geregistreerd partnerschap, dan kan dit zonder tussenkomst van de rechter. U en uw partner zijn wel verplicht een overeenkomst op te stellen bij een advocaat of notaris, waarin u bevestigt dat u het partnerschap wilt beëindigen. In die overeenkomst moet in elk geval staan dat het geregistreerd partnerschap duurzaam is ontwricht en dat u om die reden de registratie ongedaan wil maken. Verder moeten in zo'n overeenkomst afspraken staan over belangrijke zaken als de verdeling van bezittingen, schulden, alimentatie, woonruimte en de verrekening of verevening van pensioenrechten.

Als er kinderen zijn, gaat de beëindiging altijd via de rechter.

Stuur door aan een vriend
Stuur door