Hoe krijg ik gezag over mijn kind als ik niet getrouwd ben en geen geregistreerd partnerschap heb? 

Home > simfaq > Hoe krijg ik gezag over mijn kind als ik niet getrouwd ben en geen geregistreerd partnerschap heb? 

Hoe krijg ik gezag over mijn kind als ik niet getrouwd ben en geen geregistreerd partnerschap heb? 

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Gezag en voogdij / Hoe krijg ik gezag over mijn kind als ik niet getrouwd ben en geen geregistreerd partnerschap heb? 

Antwoord:

Als u als vader van uw kind niet bent getrouwd met de moeder en ook geen geregistreerd partnerschap heeft, krijgt u niet automatisch het gezag over uw kind. Wilt u gezamenlijk ouderlijk gezag? Dan kunt u dit aanvragen bij de griffie van de rechtbank. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat u uw kind heeft erkend.

Voorwaarden aanvragen gezamenlijk ouderlijk gezag

Om gezamenlijk ouderlijk gezag te krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U doet samen het verzoek.
  • U heeft als vader het kind erkend.
  • U bent allebei meerderjarig (of de moeder is meerderjarig verklaard).
  • U bent niet getrouwd met elkaar en u heeft ook geen geregistreerd partnerschap.
  • U staat geen van beide onder curatele.
  • Een van u heeft al alleen het gezag.
  • U bent allebei in staat het gezag uit te oefenen.
  • U bent niet door de rechter ontheven uit het ouderlijk gezag.
  • U heeft niet al eerder een aantekening in het gezagsregister laten maken voor hetzelfde kind.

Indienen verzoek gezamenlijk ouderlijk gezag

Voor het indienen van het verzoek heeft u een aanvraagformulier nodig. U kunt dit formulier krijgen bij de rechtbank. U moet het formulier samen invullen. De moeder is verzoeker 1 en de vader verzoeker 2. Bij het aanvraagformulier moet u een aantal bewijsstukken indienen. U kunt deze documenten aanvragen bij uw gemeente. Ze mogen niet ouder zijn dan 3 maanden. U kunt bij uw gemeente informeren om welke stukken het gaat.

Kosten aanvraag gezamenlijk ouderlijk gezag

Het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag bij de rechtbank kost niets. Er zijn wel kosten verbonden aan de documenten die u nodig heeft voor het indienen van een aanvraag en die u bij de gemeente moet halen.

Weigeren moeder gezamenlijk ouderlijk gezag

Gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen via de griffie van de rechtbank kan alleen als u het verzoek samen doet. Wilt u als vader gezamenlijk gezag maar is de moeder het hier niet mee eens? Dan kunt u het verzoek niet doen. Wel kunt u dan als vader naar de rechter stappen om te vragen het gezamenlijk ouderlijk gezag toch toe te kennen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Voorwaarde hierbij is dat u het kind heeft erkend.

Aantekening in het gezagsregister

De griffier van de rechtbank kijkt of u aan alle voorwaarden voldoet. Als dat zo is, maakt de griffier een aantekening in het gezagsregister. Vanaf dat moment bent u samen verantwoordelijk voor het kind.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig