Hoe regel ik een geregistreerd partnerschap?

Home > simfaq > Hoe regel ik een geregistreerd partnerschap?

Hoe regel ik een geregistreerd partnerschap?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Samenwonen, huwelijk en geregistreerd partnerschap / Hoe regel ik een geregistreerd partnerschap?

Antwoord:

Als u een geregistreerd partnerschap aan willen gaan, kunt u dit melden in de gemeente waar u uw partnerschap wilt registreren. Dit hoeft niet meer per sé in de woongemeente te gebeuren. De melding kan in persoon of schriftelijk.

De registratie kan op zijn vroegst 2 weken na de datum van de melding plaatsvinden. Net als bij het huwelijk zijn bij de partnerregistratie getuigen verplicht, minimaal 2 en maximaal 4.

Registreert u uw partnerschap niet binnen een jaar na de melding? Dan moet u opnieuw een melding doen.

U en uw partner maken de verbintenis voor de wet officieel door het afleggen van een verklaring die u overlegt overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij het huwelijk gaat het dan om het ja-woord. Bij de partnerregistratie ligt de vorm van de instemming niet vast. Van de registratie wordt een akte opgemaakt.

Het geregistreerd partnerschap wordt aangegaan in het openbaar, in het gemeentehuis. Ook kunt u een geregistreerd partnerschap aangaan op alle daartoe door de gemeente aangewezen locaties. U kunt bij de gemeente informeren naar de mogelijkheden.

Benodigde papieren geregistreerd partnerschap

Bij de melding van geregistreerd partnerschap moet u stukken overleggen waaruit blijkt dat u een geregistreerd partnerschap kunt en mag sluiten. Welke stukken dit precies zijn, hangt af van de situatie. Naast een afschrift van de geboorteakte en een legitimatiebewijs, kan dit bijvoorbeeld een bewijs van beëindiging van een vorig huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn. Het beste kunt u informeren bij de gemeente welke papieren er in uw situatie nodig zijn.

Wachttijd registratie partnerschap

De registratie van het partnerschap kan op zijn vroegst 2 weken na de datum van melding  plaatsvinden. Alleen in bijzondere gevallen zijn uitzonderingen mogelijk.

Getuigen verplicht

Bij de registratie van het partnerschap moeten er meerderjarige getuigen aanwezig zijn. Er moeten minimaal 2 en er mogen maximaal 4 getuigen bij zijn. U mag zelf bepalen hoe u het aantal getuigen over uw partner en uzelf verdeelt. U moet bij de melding de volledige namen en adressen van de getuigen opgeven. Als u door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte en detentie, u wilt laten registreren op een locatie die niet door de gemeente is aangewezen, zijn 6 getuigen verplicht.

Afleggen verklaring

U en uw partner maken de partnerregistratie officieel door het afleggen van een verklaring. Die verklaring legt u af ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Partnerschapsakte

Van de voltrekking van het geregistreerd partnerschap wordt een akte opgemaakt. Na het afleggen van de verklaring ondertekenen zowel u, uw partner als de getuigen de akte. Ook de ambtenaar van de burgerlijke stand ondertekent de akte.

Registreren partnerschap Nederlanders in het buitenland

Als u in het buitenland woont en uw partnerschap in Nederland wilt laten registreren, moet u melding doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig