Hoe regel ik inzage, een kopie of een wijziging van een dossier jeugdhulp?

Home > simfaq > Hoe regel ik inzage, een kopie of een wijziging van een dossier jeugdhulp?

Hoe regel ik inzage, een kopie of een wijziging van een dossier jeugdhulp?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Jeugd / Hoe regel ik inzage, een kopie of een wijziging van een dossier jeugdhulp?

Antwoord:

  • Een verzoek tot inzage van het dossier jeugdhulp of van de dossiers jeugdbescherming of jeugdreclassering doet u schriftelijk.
  • Stuur uw verzoek naar de jeugdhulpverlener of de medewerker van de gecertificeerde instelling die het dossier bewaart. Ook een verzoek voor een kopie (afschrift) of wijziging van het dossier dient u schriftelijk in.
  • De jeugdhulpverlener of de medewerker van de gecertificeerde instelling maakt dan een afspraak met u.

Gegevens laten aanpassen

U kunt schriftelijk om een aanpassing vragen. Bijvoorbeeld in het geval van een verkeerde geboortedatum. Of foute gegevens over de school of over het verloop van eerdere hulpverlening. De gegevens worden niet aangepast als u het oneens bent met de mening van een hulpverlener. Wel is het mogelijk uw eigen standpunt te laten toevoegen aan het dossier. 

Gegevens in dossier jeugdhulp laten vernietigen

U kunt ook schriftelijk vragen om gegevens uit het dossier te vernietigen. De jeugdhulpverlener of de medewerker van de gecertificeerde instelling beslist in welke gevallen dat kan. Het kan bijvoorbeeld niet als de gegevens in het belang van iemand anders bewaard moeten worden.

Er zijn verschillende groepen mensen die het dossier jeugdhulp van uw kind mogen inzien. Sommigen hebben daarvoor toestemming nodig.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig