Hoe regel ik jeugdhulp (jeugdzorg) voor mijn kind?

Home > simfaq > Hoe regel ik jeugdhulp (jeugdzorg) voor mijn kind?

Hoe regel ik jeugdhulp (jeugdzorg) voor mijn kind?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Jeugd / Hoe regel ik jeugdhulp (jeugdzorg) voor mijn kind?

Antwoord:

Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding van uw kinderen, kunt u terecht bij uw gemeente. Gemeenten geven advies over jeugdhulp en zorgen voor de toegang tot de jeugdhulp. Zij bekijken samen met uw kind welke hulp het beste is.
De gemeente zorgt ervoor dat uw kind de gekozen hulp daadwerkelijk krijgt.

Toegang tot de jeugdhulp (jeudzorg)

Hoe u daadwerkelijk bij de jeugdhulp terecht komt regelt elke gemeente weer anders. Dat kan het gemeentelijk jeugdteam zijn in de wijk. Maar ook een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Jeugdteam in de wijk

In veel gemeenten biedt het jeugdteam in de buurt jeugdhulp aan. U of uw kind of een familielid kunnen het jeugdteam direct benaderen. Maar de school, de huisarts, de jeugdarts of de sportvereniging kunnen u ook doorverwijzen. De deskundigen in het wijkteam kijken samen met ouders en kinderen welke hulp er nodig is. En welke instantie de hulp kan geven.

Informeer bij uw gemeente hoe u contact legt met het wijkteam.

Centra Jeugd en Gezin (CJG)

Veel gemeenten hebben een Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Hier werken professionals van verschillende jeugdhulpinstellingen samen. Deze hulpverleners weten wanneer een kind of jongere meer hulp nodig heeft. Kinderen en jongeren kunnen zo nodig via een jeugdteam van het CJG extra ondersteuning krijgen.

Pgb voor jeugdhulp

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen.

Bezwaar maken als gemeente uw vraag om jeugdhulp afwijst

U en/of uw kind kunnen bezwaar maken bij de gemeente als de gemeente uw aanvraag afwijst. Ook als u vindt dat de gemeente u geen passend aanbod voor jeugdhulp doet, kunt u bezwaar maken. In de Jeugdwet is er geen recht op een second opinion. Maar een gemeente kan er zelf voor kiezen om een second opinion aan te bieden.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig