Hoe verloopt de procedure van plaatsing van een pleegkind bij pleegouders?   

Home > simfaq > Hoe verloopt de procedure van plaatsing van een pleegkind bij pleegouders?   

Hoe verloopt de procedure van plaatsing van een pleegkind bij pleegouders?   

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Jeugd / Hoe verloopt de procedure van plaatsing van een pleegkind bij pleegouders?   

Antwoord:

Een kind kan alleen bij pleegouders worden geplaatst na een indicatie van Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg onderzoekt de situatie thuis en bepaalt in overleg met alle betrokkenen of pleegzorg de meest passende oplossing is. Vervolgens wordt bekeken welke vorm van pleegzorg de beste is.

Indicatie Bureau Jeugdzorg

Op basis van het indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg gaat de pleegzorgorganisatie een geschikt pleeggezin zoeken. Nadat een gezin is gevonden, maken kind en ouders kennis met elkaar. Verloopt dit positief? Dan worden afspraken gemaakt over het contact tussen de ouders en het kind, de begeleiding en de evaluatie van de plaatsing. Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Begeleiding van het pleeggezin

Elk pleeggezin wordt begeleid door een maatschappelijk werker van de pleegzorgorganisatie: de pleegzorgbegeleider. De pleegzorgbegeleider is het aanspreekpunt voor opvoedingsvragen en allerlei praktische zaken. Ook onderhoudt de pleegzorgbegeleider het contact met de ouders en met Bureau Jeugdzorg.

Crisisplaatsing

Bij een crisisplaatsing is er een andere procedure.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig