Hoe worden ouders ingelicht over het digitaal dossier JGZ?

Home > simfaq > Hoe worden ouders ingelicht over het digitaal dossier JGZ?

Hoe worden ouders ingelicht over het digitaal dossier JGZ?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Jeugd / Hoe worden ouders ingelicht over het digitaal dossier JGZ?

Antwoord:

  • De arts of verpleegkundige geeft bij het eerste contact van de ouder met de jeugdgezondheidszorg uitleg over het doel van het medisch dossier, inzagerecht en privacybescherming.
  • Het moet voor de cliënt duidelijk zijn welke JGZ-organisatie verantwoordelijk is voor de bescherming van zijn privacy.
  • De arts of verpleegkundige vraagt toestemming voor de overdracht van het dossier binnen de jeugdgezondheidszorg en vermeldt in het dossier met wie en op welke datum dit is besproken.
Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig