Hoe worden wethouders benoemd?

Home > simfaq > Hoe worden wethouders benoemd?

Hoe worden wethouders benoemd?

FAQ / Overheid en democratie / Organisatie van de overheid / Hoe worden wethouders benoemd?

Antwoord:

De gemeenteraad benoemt de wethouders. De benoeming is voor 4 jaar, gelijk aan de zittingstermijn van de gemeenteraad. Het aantal wethouders in een gemeente hangt af van het aantal inwoners.

Benoeming

Na de gemeenteraadsverkiezingen onderhandelen de leden van de raad over het aantal wethouders dat elke partij levert. Ze bepalen ook welke taken of portefeuilles de wethouders krijgen.
De partijen dragen een kandidaat-wethouder voor aan de voorzitter van de gemeenteraad. De wethouder hoeft geen lid van een politieke partij te zijn, maar het mag wel. De leden van de gemeenteraad stemmen dan over de voordracht van de wethouder. De gemeenteraad benoemt de kandidaat vervolgens tot wethouder.

Scheiding gemeenteraad en college van B&W

Wethouders mogen geen lid van de gemeenteraad zijn. Zo worden de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders gescheiden. Hierdoor kan de raad wethouders beter controleren. Meer informatie over deze scheiding of ‘dualisering’ van het gemeentebestuur staat in de Wet dualisering gemeentebestuur. Als een gemeenteraadslid tot wethouder wordt benoemd, dan wordt zijn plaats in de Raad door een ander ingenomen.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig