Hoe wordt een pleeggezin begeleid?

Home > simfaq > Hoe wordt een pleeggezin begeleid?

Hoe wordt een pleeggezin begeleid?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Jeugd / Hoe wordt een pleeggezin begeleid?

Antwoord:

Elk pleeggezin wordt begeleid door een maatschappelijk werker van de pleegzorgzorgorganisatie, de 'pleegzorgbegeleider’. Deze is het aanspreekpunt voor opvoedingsvragen en allerlei praktische zaken. Ook onderhoudt de pleegzorgbegeleider het contact met de ouders en, wanneer er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel, met de gecertificeerde instelling.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig