Hoe zijn de gegevens in het digitale dossier beschermd?

Home > simfaq > Hoe zijn de gegevens in het digitale dossier beschermd?

Hoe zijn de gegevens in het digitale dossier beschermd?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Jeugd / Hoe zijn de gegevens in het digitale dossier beschermd?

Antwoord:

Twee wetten zijn van toepassing:

  • de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en
  • de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Die laatste wet gaat specifiek in op wanneer zorggegevens met anderen mogen worden gedeeld.

De JGZ-organisaties zijn juridisch verantwoordelijk voor het naleven van deze wetten.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig