Hoelang duurt een ondertoezichtstelling?  

Home > simfaq > Hoelang duurt een ondertoezichtstelling?  

Hoelang duurt een ondertoezichtstelling?  

FAQ / Hoelang duurt een ondertoezichtstelling?  

Antwoord:

Een ondertoezichtstelling (ots) duurt maximaal 12 maanden, maar de periode kan - als het nodig is - worden verlengd. Het is ook mogelijk om een ots eerder te beëindigen.

Ondertoezichtstelling verlengen

De kinderrechter verlengt de ots als hij vindt dat de problemen nog niet zijn opgelost. Bij een eventuele verlenging moet de rechter kinderen van 12 jaar of ouder de gelegenheid bieden hun mening te geven. De kinderrechter kan de ots alleen verlengen als daarom gevraagd is door:

  • het Bureau Jeugdzorg (de gezinsvoogdijinstelling)
  • een ouder
  • iemand anders die het kind verzorgt en opvoedt (bijvoorbeeld een pleegouder)
  • de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad)
  • de officier van justitie

Ondertoezichtstelling beëindigen

De ots eindigt als:

  • niet om een verlenging wordt gevraagd
  • de rechter het verzoek om verlenging afwijst
  • de rechter de ots op verzoek beëindigt
  • een kind meerderjarig wordt

De ots vervalt automatisch als het kind 18 jaar wordt en dus meerderjarig is. Het kind kan daarna toch nog hulp krijgen, wanneer het dat zelf wil. Hierover kan de gezinsvoogd meer informatie geven. Pas wanneer iemand 23 jaar wordt, houdt deze hulp definitief op.

Duur voorlopige ondertoezichtstelling

Voorlopige ots duurt maximaal 3 maanden. In deze periode onderzoekt de Raad de gezinssituatie en schrijft een rapport. Aan het einde van de voorlopige ots moet de kinderrechter beslissen of hij het kind voor langere tijd onder toezicht zal stellen. Tegen de beslissing tot een voorlopige ots is geen hoger beroep mogelijk. De gevolgen van een voorlopige ots zijn dezelfde als bij een gewone ots.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig