Hoelang kan een kind in een pleeggezin blijven?  

Home > simfaq > Hoelang kan een kind in een pleeggezin blijven?  

Hoelang kan een kind in een pleeggezin blijven?  

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Jeugd / Hoelang kan een kind in een pleeggezin blijven?  

Antwoord:

Pleegzorg begint meestal met een plaatsing van korte duur. De pleegzorgorganisatie zoekt eerst in de eigen familie of bij bekenden van het kind naar opvang. Lukt dat niet? Dan zoekt de pleegzorgorganisatie een geschikt pleeggezin. Hierbij zijn de volgende vormen van pleegzorg mogelijk.

Vakantiepleegzorg

Een pleegkind kan 1 of meerdere vakanties in een pleeggezin doorbrengen. Het gaat om kinderen die (nog) bij hun ouders, in een internaat of een ander pleeggezin wonen, en die niet bij familie of vrienden terecht kunnen.

Weekendpleegzorg

Een pleegkind brengt 1 of meer weekenden per maand door in een pleeggezin. Het kind woont (nog) bij zijn ouders, in een internaat of in een ander pleeggezin. Voor het kind is even aan de dagelijkse spanning ontsnappen belangrijk. De (pleeg)ouders kunnen weer nieuwe energie opdoen.

Dagpleegzorg

Voor ouders die hun kind tijdelijk niet volledig kunnen verzorgen, kan dagpleegzorg een aanvulling zijn. Het kind wordt dan een deel van de week in een pleeggezin opgevangen. Zodra de thuissituatie weer stabiel is, stopt de dagpleegzorg. Dit is een vrij nieuwe vorm van pleegzorg, die nog niet overal beschikbaar is.

Pleegzorg in crisissituaties

In een crisissituatie wordt een kind zonder indicatie van Bureau Jeugdzorg in een pleeggezin geplaatst. Kinderen tot 18 jaar worden maximaal 4 weken op deze basis opgevangen. In die periode onderzoekt Bureau Jeugdzorg hoe het verder moet.

Observatiediagnostiek

Met een indicatie voor observatiediagnostiek vraagt Bureau Jeugdzorg aan een zorgaanbieder of instelling voor pleegzorg om de problemen rond kind en gezin nader te onderzoeken. Dit kan op verschillende manieren. Het kind kan bij pleegouders worden geplaatst die, naast de dagelijkse zorg, het kind observeren en over hun bevindingen rapporteren. Daarnaast kan psychologisch onderzoek worden aangevraagd, of een onderzoek naar de gezinssituatie. Observatiediagnostiek duurt maximaal 6 weken en kan eenmalig met hoogstens 6 weken worden verlengd. Het doel van de observatiediagnostiek is het Bureau Jeugdzorg een beter onderbouwd indicatiebesluit te laten nemen.

Pleegzorg voor langere tijd

Hierbij staat vast dat een kind langere tijd niet meer thuis kan wonen, soms tot het meerderjarig is. Dit betekent dat een kind niet (meer) kan opgroeien bij de ouders. De opvoeding wordt overgenomen door het pleeggezin. Dit gebeurt op basis van een ‘opvoedingsbesluit’, wat inhoudt dat terugkeer naar de ouders niet meer aan de orde is. Zo’n opvoedingsbesluit wordt pas genomen als de mogelijkheden om naar huis terug te keren grondig zijn onderzocht. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van een tijdelijke pleeggezinplaatsing van een half jaar tot een jaar. Langdurig hoeft echter niet altijd te betekenen.

Therapeutische pleegzorg

Dit is een intensieve variant van pleegzorg voor langere tijd. Naast extra begeleiding voor de pleegouders, is ook therapie voor het pleegkind beschikbaar.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig