Hoeveel soorten referenda zijn er?

Home > simfaq > Hoeveel soorten referenda zijn er?

Hoeveel soorten referenda zijn er?

FAQ / Overheid en democratie / Verkiezingen en politieke partijen / Hoeveel soorten referenda zijn er?

Antwoord:

Nederland kent maar 1 soort referendum, het raadgevend referendum: een niet-bindend referendum dat door burgers is aangevraagd via handtekeningeninzameling (‘burgers geven raad aan de politiek’).

Overige soorten

Adviserend referendum: Een niet-bindend referendum, waarvan de uitslag genegeerd kan worden door de politiek.

Beslissend referendum: Een referendum waarvan de uitslag altijd door de overheid uitgevoerd moet worden.

Bindend referendum: Hetzelfde als een beslissend referendum.

Consultatief referendum: Hetzelfde als een adviserend referendum.

Correctief referendum: Een door burgers aangevraagd referendum over een aangenomen wet/verordening of een genomen besluit. Het doel van de burgers die het referendum aanvroegen, is het terugdraaien van het besluit.

Facultatief referendum: Een referendum dat gehouden wordt nadat burgers handtekeningen hebben ingezameld (dat, met andere woorden, niet automatisch gehouden wordt). Het tegenovergestelde van een obligatoir of verplicht referendum.

Obligatoir referendum: Een referendum dat op grond van de wet gehouden moet worden (in Zwitserland moeten bijvoorbeeld alle grondwetswijzigingen verplicht aan de burgers worden voorgelegd).

Raadplegend referendum: Een term die in de Nederlandse politiek gebruikt wordt: een niet-bindend referendum dat door de Tweede Kamer, Provinciale Staten of een gemeenteraad wordt uitgeschreven (‘de politiek raadpleegt burgers’).

Verplicht referendum: Hetzelfde als een obligatoir referendum.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig