Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente over mijn Who-verzoek. Wat kan ik doen?

Home > simfaq > Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente over mijn Who-verzoek. Wat kan ik doen?

Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente over mijn Who-verzoek. Wat kan ik doen?

FAQ / Overheid en democratie / Bezwaar en beroep overheid / Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente over mijn Who-verzoek. Wat kan ik doen?

Antwoord:

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw Who-verzoek, kunt u bezwaar maken. Dit doet u door binnen 6 weken nadat de beslissing is genomen, een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. In de brief moet het volgende staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • uitleg van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met het besluit en dus bezwaar maakt;
  • uw handtekening.

Voeg een kopie van het besluit bij uw bezwaarschrift. Binnen 6 weken na het einde van de bezwaartermijn krijgt u een beslissing op uw bezwaar. Behalve als dit van tevoren anders is vermeld. Lukt het niet binnen de gestelde tijd, dan hoort u dit op tijd.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig