Ik heb een bijstandsuitkering en ik verwacht binnenkort een erfenis. Moet ik de bijstand dan terugbetalen?

Home > simfaq > Ik heb een bijstandsuitkering en ik verwacht binnenkort een erfenis. Moet ik de bijstand dan terugbetalen?

Ik heb een bijstandsuitkering en ik verwacht binnenkort een erfenis. Moet ik de bijstand dan terugbetalen?

FAQ / Belastingen, uitkeringen en toeslagen / Bijstandsuitkeringen / Ik heb een bijstandsuitkering en ik verwacht binnenkort een erfenis. Moet ik de bijstand dan terugbetalen?

Antwoord:

Dat hangt af van de hoogte van de erfenis. Als u door de erfenis meer vermogen krijgt dan in de bijstand is toegestaan, dan kan de gemeente de bijstandsuitkering stoppen. U moet dan van de erfenis leven totdat uw vermogen is gedaald tot het maximum aan vermogen dat u mag hebben.

Wijst u de erfenis af, dan kan de gemeente u verplichten om de erfenis aan te accepteren. Doet u dat niet, dan kan de gemeente uw uitkering verlagen of stoppen. Maakt u de erfenis met opzet snel op? Dan kan de gemeente je uitkering verlagen.

Erfenis later

Krijgt u de erfenis pas later uitbetaald? Dan kan de gemeente uw bijstandsuitkering deels of geheel terugvragen. Wist u tijdens de aanvraag van de uitkering al dat u vermoedelijk binnenkort een erfenis zou krijgen? Dan kan de gemeente de bijstand als geldlening geven.

Maximum vermogen

Het maximum bedrag dat u mag hebben aan eigen vermogen wordt jaarlijks op 1 januari en op 1 juli vastgesteld. U vindt de exacte bedragen op de site van de Rijksoverheid.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig