Ik heb een stuk grond gekocht. Dat blijkt ernstig vervuild. Mag ik er nog op bouwen?

Home > simfaq > Ik heb een stuk grond gekocht. Dat blijkt ernstig vervuild. Mag ik er nog op bouwen?

Ik heb een stuk grond gekocht. Dat blijkt ernstig vervuild. Mag ik er nog op bouwen?

FAQ / Wonen en leefomgeving / Wonen en vergunningen / Ik heb een stuk grond gekocht. Dat blijkt ernstig vervuild. Mag ik er nog op bouwen?

Antwoord:

Nee. Als uw grond ernstig is vervuild of is verontreinigd, dan geldt de omgevingsvergunning pas nadat:

  • is vastgesteld dat er geen sprake is van ernstige verontreiniging die snel moet worden gesaneerd
  • met het saneringsplan is ingestemd en het betreffende besluit in werking is getreden
  • u een melding van het voornemen tot sanering hebt gedaan en er 5 weken zijn verstreken vanaf de datum van ontvangst van de melding.

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig