Ik heb een Wlz-indicatie voor verblijf in een instelling. Kan ik de zorg ook thuis krijgen?

Home > simfaq > Ik heb een Wlz-indicatie voor verblijf in een instelling. Kan ik de zorg ook thuis krijgen?

Ik heb een Wlz-indicatie voor verblijf in een instelling. Kan ik de zorg ook thuis krijgen?

FAQ / Zorg en gezondheid / Hulp en verzorging / Ik heb een Wlz-indicatie voor verblijf in een instelling. Kan ik de zorg ook thuis krijgen?

Antwoord:

U mag met een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf ook thuis (blijven) wonen als u dat wilt, maar levering van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn. Het is de taak van uw zorgkantoor om dat te beoordelen.

Mogelijkheden zorg thuis

Het zorgkantoor bespreekt met u de mogelijkheden om zorg thuis te krijgen. In plaats van zorg met verblijf kunt u kiezen voor:

  • Volledig pakket thuis (vpt)

    Met een volledig pakket thuis krijgt u thuis zorg van een zorginstelling. U krijgt alle zorg en ondersteuning waarvoor u een Wlz-indicatie heeft. Hierbij horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes. Net zoals u deze in een zorginstelling zou krijgen. De huur of de hypotheek van uw woning moet u zelf blijven betalen.
  • Modulair pakket thuis (mpt)

    U kunt ook een deel van de zorg van een zorginstelling krijgen en een deel zelf regelen. Of delen van de zorg door verschillende aanbieders laten leveren. Dit heet een modulair pakket thuis (mpt). Met het mpt krijgt u geen maaltijden en geen hulp bij het huishouden. De huur of de hypotheek van uw woning moet u net als bij het volledig pakket thuis (vpt) zelf blijven betalen.
  • Persoonsgebonden budget (pgb)

    Met een persoonsgebonden budget (pgb) organiseert u zelf uw zorg en kiest u bijvoorbeeld zelf wie uw zorgverlener wordt. De zorgverlener moet de zorg wel bij u thuis kunnen leveren. U sluit zelf een zorgovereenkomst met de zorgverlener af. Er worden eisen gesteld aan het pgb. De zorg moet bijvoorbeeld van goede kwaliteit zijn. Ook moet u (of uw vertegenwoordiger) de taken en plichten die aan het budget zijn verbonden kunnen uitvoeren. De Sociale Verzekeringsbank zorgt ervoor dat de rekening van de zorgaanbieder wordt betaald. U krijgt geen geld op de eigen rekening.

Adressen van zorgkantoren

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig