Is een medische keuring verplicht bij verlenging van mijn groot rijbewijs?   

Home > simfaq > Is een medische keuring verplicht bij verlenging van mijn groot rijbewijs?   

Is een medische keuring verplicht bij verlenging van mijn groot rijbewijs?   

FAQ / Verkeer, voertuigen en wegen / Rijbewijs / Is een medische keuring verplicht bij verlenging van mijn groot rijbewijs?   

Antwoord:

Bij elke vernieuwing van uw groot rijbewijs moet u medisch gekeurd worden. Houders van rijbewijzen van categorieën C, CE, D en DE moeten bij iedere verlenging van hun rijbewijs een medische keuring ondergaan. Als u wordt goedgekeurd, geeft het CBR een Verklaring van geschiktheid af.

Let wel: de keuring voor de aanvraag van een Verklaring van geschiktheid bij het CBR is een keuring voor het rijbewijs en niet voor beroepsuitoefening.

Voor de aanvraag van de Verklaring van geschiktheid voor de categorieën C en D moet de aanvrager zelf een vragenlijst beantwoorden (Eigen verklaring). Daarnaast moet de aanvrager een door het CBR vastgesteld model Geneeskundig verslag laten invullen door een arts, die aangewezen is door het CBR.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig