Kan een gemeente extra milieueisen stellen aan het bouwproces? 

Home > simfaq > Kan een gemeente extra milieueisen stellen aan het bouwproces? 

Kan een gemeente extra milieueisen stellen aan het bouwproces? 

FAQ / Wonen en leefomgeving / Wonen en vergunningen / Kan een gemeente extra milieueisen stellen aan het bouwproces? 

Antwoord:

Een gemeente mag met bouwpartijen altijd een hoger bouwtechnisch kwaliteitsniveau afspreken dan in de bouwregelgeving staat. Die afspraken moeten ze dan wel maken op basis van gelijkwaardigheid, en niet vanuit de monopoliepositie die een gemeente heeft (bijvoorbeeld bij gronduitgifte).

Dubo

Een gemeente kan ook duurzaam bouwen (dubo) bevorderen. Gemeenten bevorderen dit met convenanten met projectontwikkelaars. Bijvoorbeeld door in het bestemmingsplan of de bouwverordening stedenbouwkundige eisen op te nemen over duurzaamheid.

Experimenteerartikel

Een gemeente kan ook met een beroep op het 'experimenteerartikel' 7a van de Woningwet specifieke milieueisen stellen, bijvoorbeeld aan de materialen die u bij de bouw mag gebruiken.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig