Kan ik als gevestigd ondernemer een beroep doen op de Bbz?

Home > simfaq > Kan ik als gevestigd ondernemer een beroep doen op de Bbz?

Kan ik als gevestigd ondernemer een beroep doen op de Bbz?

FAQ / Belastingen, uitkeringen en toeslagen / Uitkeringen voor zelfstandigen / Kan ik als gevestigd ondernemer een beroep doen op de Bbz?

Antwoord:

Als u als ondernemer tijdelijk niet in uw levensonderhoud kunt voorzien, kunt u een periodieke uitkering krijgen. Deze vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau.

Duur Bbz-uitkering

U kunt de uitkering maximaal 12 maanden krijgen. In sommige gevallen kan de gemeentelijke sociale dienst besluiten de uitkering met maximaal 24 maanden te verlengen.

Periodieke uitkering als renteloze lening

In principe is de periodieke uitkering een lening. U betaalt hierover geen rente. De gemeente bekijkt achteraf of uw bedrijf voldoende winstgevend is. Daaruit blijkt of u de uitkering geheel of gedeeltelijk terug moet betalen.

U kunt als gevestigd ondernemer gebruik maken van het Besluit bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz) als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf (inclusief administratie en acquisitie).
  • U kunt geen hulp (meer) krijgen van een bank of borgstellingsfonds.
  • U (en eventueel uw gezin) bent afhankelijk van de inkomsten uit het bedrijf.
  • Uw totaalinkomen komt niet boven het bijstandsniveau.

Uw bedrijf is volgens de sociale dienst van de gemeente levensvatbaar. Dat wil zeggen: u (en eventueel uw gezin) kunt er genoeg mee verdienen om er zelf van te leven, en om het bedrijf voort te laten bestaan.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig