Kan ik als ik mijn bedrijf wil stoppen een beroep doen op de Bbz?

Home > simfaq > Kan ik als ik mijn bedrijf wil stoppen een beroep doen op de Bbz?

Kan ik als ik mijn bedrijf wil stoppen een beroep doen op de Bbz?

FAQ / Belastingen, uitkeringen en toeslagen / Uitkeringen voor zelfstandigen / Kan ik als ik mijn bedrijf wil stoppen een beroep doen op de Bbz?

Antwoord:

Als u uw bedrijf moet beëindigen omdat het niet langer levensvatbaar is, dan kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Voorwaarden periodieke uitkering

Als u uw bedrijf moet beëindigen, kunt u voor financiële ondersteuning een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Met deze aanvullende periodieke uitkering kunt u uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. Tijdens de beëindiging van uw bedrijf kunt u dan in uw levensonderhoud blijven voorzien.

Voor de periodieke uitkering geldt een aantal voorwaarden:

  • U bent zelfstandige.
  • U heeft minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf gewerkt.
  • U stopt met uw bedrijf omdat het niet levensvatbaar is.

Periodieke uitkering maximaal 12 maanden

U kunt voor maximaal 12 maanden een aanvullende periodieke uitkering krijgen. Als het niet lukt om uw bedrijf binnen 12 maanden te beëindigen, kunt u een verlenging krijgen van 12 maanden.

Recht op IOAZ

Mogelijk hebt u recht op een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Deze uitkering moet u aanvragen voordat u met uw bedrijf stopt.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig