Kan ik als ondernemer van 55 jaar of ouder een beroep doen op het Bbz?

Home > simfaq > Kan ik als ondernemer van 55 jaar of ouder een beroep doen op het Bbz?

Kan ik als ondernemer van 55 jaar of ouder een beroep doen op het Bbz?

FAQ / Belastingen, uitkeringen en toeslagen / Uitkeringen voor zelfstandigen / Kan ik als ondernemer van 55 jaar of ouder een beroep doen op het Bbz?

Antwoord:

Bent u ouder dan 55 jaar en heeft u de WAO-leeftijd nog niet bereikt? En heeft u een bedrijf dat niet levensvatbaar is? Dan kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente vult dan uw inkomen aan tot bijstandsniveau. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent een zelfstandige, met of zonder personeel.
  • Uw bruto-jaarinkomen uit bedrijf of beroep is lager dan de bijstandsnorm.
  • Uw bruto inkomen uit uw onderneming is moet aan een bepaald minimum voldoen
  • U hebt minimaal 10 jaar aaneengesloten een bedrijf of zelfstandig beroep uitgeoefend voordat u de aanvraag deed.

U kunt maximaal 12 maanden een Bbz-uitkering krijgen. Soms is een verlenging met nog eens 12 maanden mogelijk.

Soms kunt u ook een bedrag van de gemeente lenen. Dit bedrijfskapitaal is bedoeld om te investeren in uw bedrijf. Als uw vermogen niet hoog genoeg is, hoeft u dit bedrag niet terug te betalen. Heeft u meer vermogen? Dan gaat het om een rentedragende lening.

Meer informatie

De sociale dienst van de gemeente kan u meer vertellen over de voorwaarden van geldleningen of periodieke uitkeringen volgens het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig