Kan ik als particulier subsidie krijgen om asbest te verwijderen?

Home > simfaq > Kan ik als particulier subsidie krijgen om asbest te verwijderen?

Kan ik als particulier subsidie krijgen om asbest te verwijderen?

FAQ / Wonen en leefomgeving / Gezond en veilig wonen / Kan ik als particulier subsidie krijgen om asbest te verwijderen?

Antwoord:

Voor particulieren is er geen subsidie voor asbestverwijdering. Als het gaat om werkzaamheden in het kader van de ‘wijziging’ (verbouw, restauratie, groot onderhoud) van een beschermd monument is daar voor soms subsidie beschikbaar en zijn er fiscale aftrekmogelijkheden. Over de subsidiemogelijkheden kan de gemeente u informeren.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Vanaf 2016 is het mogelijk om subsidie aan te vragen als u een dak verwijdert. De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt.

Voor wie?

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Indieningstermijn

U kunt uw aanvraag voor subsidie uiterlijk op 31 december 2019 tot 17.00 uur indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via mijn.rvo.nl.
Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig