Kan ik als startend ondernemer een beroep doen op het Bbz?

Home > simfaq > Kan ik als startend ondernemer een beroep doen op het Bbz?

Kan ik als startend ondernemer een beroep doen op het Bbz?

FAQ / Belastingen, uitkeringen en toeslagen / Uitkeringen voor zelfstandigen / Kan ik als startend ondernemer een beroep doen op het Bbz?

Antwoord:

Als u een WW- of een bijstandsuitkering heeft kunt u financiële ondersteuning op basis van het Bbz krijgen.

Starten vanuit de bijstand

Start u uw onderneming vanuit de bijstand, dan kunt u gebruik maken van 2 mogelijkheden van het Bbz:

  • U kunt een lening krijgen om noodzakelijke investeringen te financieren. U moet deze lening met rente terugbetalen.
  • U kunt een periodieke uitkering krijgen tot bijstandsniveau. U krijgt dan maandelijks een bedrag uitbetaald, bedoeld voor levensonderhoud. Na afloop van het boekjaar wordt de hoogte van de bijstand definitief vastgesteld. Daarna kan de bijstand worden omgezet in een (renteloze) lening. De periodieke uitkering duurt maximaal 36 maanden.

Starten vanuit de WW

U kunt onder bepaalde voorwaarden een bedrijf starten met behoud van een deel van uw WW-uitkering.

  • Stopzetten van uw uitkering over de uren die u werkt. UWV vermindert deze uren blijvend op de uren waarvoor u een WW-uitkering krijgt.
  • Startersregeling: 26 weken lang 29% korting op de uitkering. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Ook heeft u hiervoor toestemming nodig van UWV

Meer informatie kunt u krijgen bij UWV.

Ook kunt u in aanmerking komen voor een starterskrediet op basis van het Bbz. Dit is een rentedragende lening. Hiervan kunt u bijvoorbeeld begeleiding door deskundigen betalen. Dit moet u bij de gemeente aanvragen.

Meer informatie

De sociale dienst van uw gemeente kan u meer vertellen over de voorwaarden van geldleningen en periodieke uitkeringen volgens het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig