Kan ik bezwaar maken tegen de bouwplannen of omgevingsvergunning van mijn buren? 

Home > simfaq > Kan ik bezwaar maken tegen de bouwplannen of omgevingsvergunning van mijn buren? 

Kan ik bezwaar maken tegen de bouwplannen of omgevingsvergunning van mijn buren? 

FAQ / Wonen en leefomgeving / Wonen en vergunningen / Kan ik bezwaar maken tegen de bouwplannen of omgevingsvergunning van mijn buren? 

Antwoord:

U kunt van tevoren bij uw buren aangeven dat u het niet eens bent met hun bouwplannen.

Is de omgevingsvergunning al verleend, dan kunt u hiertegen bezwaar aantekenen of beroep instellen.

Bezwaar of beroep tegen omgevingsvergunning

Is de omgevingsvergunning voor bouwen al verleend? Dan kunt u tot 6 weken na het verlenen van de vergunning bezwaar aantekenen bij de gemeente. De gemeente moet de vergunning dan heroverwegen.

Wordt de vergunning volgens de uitgebreide procedure afgehandeld? Dan legt de gemeente het conceptbesluit op de vergunningaanvraag ter inzage. U kunt dan uw zienswijzen kenbaar maken tijdens de 6 weken dat het conceptbesluit ter inzage ligt. De gemeente weegt uw zienswijzen mee in het definitieve besluit. Als u het niet eens bent met het definitieve besluit, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

Intrekken omgevingsvergunning

Stemt de gemeente in met uw bezwaar tegen de bouwvergunning? Dan trekt zij de vergunning in en mogen uw buren hun bouwplannen niet meer uitvoeren. Uw buren kunnen tegen het intrekken van de vergunning in beroep gaan bij de rechter.

Publicatie aanvraag omgevingsvergunning

Elke aanvraag van een omgevingsvergunning moet worden gepubliceerd in een gemeentelijk blad, een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad of op internet. Zo bent u op de hoogte van de bouw- of verbouwplannen van uw buren of bedrijven.

Vergunningvrij bouwen

Bij vergunningvrij bouwen is geen omgevingsvergunning nodig. Het is dan niet mogelijk om bezwaar te maken. Wel kunt u de gemeente vragen om te onderzoeken of het bouwwerk voldoet aan de regels. Ook kunt u de bouw aanvechten op grond van het Burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. U moet dan wel hinder ondervinden van het bouwwerk.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig