Kan ik de achternaam van mijn kind veranderen omdat mijn kind geen contact meer heeft met de vader?

Home > simfaq > Kan ik de achternaam van mijn kind veranderen omdat mijn kind geen contact meer heeft met de vader?

Kan ik de achternaam van mijn kind veranderen omdat mijn kind geen contact meer heeft met de vader?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Naamskeuze, naamgebruik en naamswijziging / Kan ik de achternaam van mijn kind veranderen omdat mijn kind geen contact meer heeft met de vader?

Antwoord:

Als u als allenstaande ouder of met een nieuwe partner langdurig voor uw kind of kinderen heeft gezorgd, gelden de volgende regels:

  • als uw kind, of uw jongste kind, jonger is dan 12 jaar, dan geldt een verzorgingstermijn van 5 jaar
  • anders geldt een verzorgingstermijn van 3 jaar

U kunt na die periode een verzoek om achternaamswijziging indienen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Maakt de vader bezwaar, dan stelt de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek in. Het belang van het kind staat hierbij voorop.

In heel uitzonderlijke gevallen wordt het verzoek om naamswijziging toch ingewilligd als niet is voldaan aan de bovenvermelde vereisten. Dat kan alleen in het geval afwijzing van het verzoek de lichamelijke of geestelijke gezondheid van het kind of de meerderjarige verzoeker in ernstige mate zou schaden.

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig