Kan ik een voorziening aanvragen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als ik in het buitenland woon?

Home > simfaq > Kan ik een voorziening aanvragen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als ik in het buitenland woon?

Kan ik een voorziening aanvragen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als ik in het buitenland woon?

FAQ / Zorg en gezondheid / Hulp en verzorging / Kan ik een voorziening aanvragen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als ik in het buitenland woon?

Antwoord:

Dat hangt er vanaf:

  • Het kan niet als u permanent in het buitenland woont.
  • Het kan soms wel als u tijdelijk in het buitenland woont. Voorwaarde is dat u ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente (in de gemeentelijke basisadministratie). Bovendien moet de gemeente akkoord gaan. De gemeente is namelijk niet verplicht om u een voorziening uit de Wmo te geven als u tijdelijk in het buitenland woont.

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door