Kan ik mijn bezwaarschrift bij de gemeente ook mondeling toelichten?

Home > simfaq > Kan ik mijn bezwaarschrift bij de gemeente ook mondeling toelichten?

Kan ik mijn bezwaarschrift bij de gemeente ook mondeling toelichten?

FAQ / Overheid en democratie / Bezwaar en beroep overheid / Kan ik mijn bezwaarschrift bij de gemeente ook mondeling toelichten?

Antwoord:

Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, moet zij belanghebbenden in de gelegenheid stellen om te worden gehoord. Het bestuursorgaan stelt daarvan in ieder geval de indiener van het bezwaarschrift op de hoogte.

In de volgende gevallen zijn bestuursorganen niet verplicht om te horen in de bezwaarprocedure:

  • het bezwaarschrift is kennelijk niet-ontvankelijk.
  • het bezwaarschrift is kennelijk ongegrond.
  • belanghebbenden verklaren zelf dat zij niet gehoord willen worden.
  • het bezwaar wordt gehonoreerd zonder de belangen van andere belanghebbenden te schaden.

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig