Kan ik zelf bepalen hoe ik de zorg en hulp krijg waar ik recht op heb?

Home > simfaq > Kan ik zelf bepalen hoe ik de zorg en hulp krijg waar ik recht op heb?

Kan ik zelf bepalen hoe ik de zorg en hulp krijg waar ik recht op heb?

FAQ / Zorg en gezondheid / Hulp en verzorging / Kan ik zelf bepalen hoe ik de zorg en hulp krijg waar ik recht op heb?

Antwoord:

Dat kan soms wel en soms niet. Heeft u recht op maatschappelijke hulp? Dan kunt u met een persoonsgebonden budget (pgb) soms zelf zorg inkopen. U kunt een pgb aanvragen voor:

  • zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • hulp en ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • Verzorging en verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Jeugdhulp

Hoe u een pgb aanvraagt, is afhankelijk van de regeling waaronder u valt. Informeer bij de gemeente of bij uw zorgverzekeraar hoe en waar u een pgb kunt aanvragen.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig