Kan ik zelf bepalen of ik gebruik wil maken van een modulair pakket thuis?

Home > simfaq > Kan ik zelf bepalen of ik gebruik wil maken van een modulair pakket thuis?

Kan ik zelf bepalen of ik gebruik wil maken van een modulair pakket thuis?

FAQ / Zorg en gezondheid / Hulp en verzorging / Kan ik zelf bepalen of ik gebruik wil maken van een modulair pakket thuis?

Antwoord:

Nee, een modulair pakket thuis is alleen mogelijk wanneer de zorg thuis verantwoord en doelmatig kan worden gegeven. Of dat zo is, beslist het zorgkantoor. Het zorgkantoor let daarbij zeker ook op de kosten.

Het zorgkantoor zal het besluit rondom uw eventuele modulair pakket thuis vastleggen in een beschikking. Bent u het niet eens met deze beschikking? Dan kunt u bezwaar maken en zo nodig in (hoger) beroep gaan tegen de beschikking.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig