Kunnen doodgeboren kinderen worden geregistreerd in de BRP?

Home > simfaq > Kunnen doodgeboren kinderen worden geregistreerd in de BRP?

Kunnen doodgeboren kinderen worden geregistreerd in de BRP?

FAQ / Kunnen doodgeboren kinderen worden geregistreerd in de BRP?

Antwoord:

Ouders die een doodgeboren kind krijgen, kunnen dat kind in de toekomst laten registreren in de basisregistratie personen (BRP). . Ze krijgen daarmee dezelfde behandeling als kinderen die kort na de geboorte zijn overleden.

Voor het opnemen in de basisregistratie Personen (BRP) is een wetswijziging nodig, die de minister in gang gaat zetten.  De mogelijkheid om ook voor doodgeboren geboren kinderen een geboorteakte uit te schrijven is makkelijker te regelen. Dat kan misschien al vanaf maart 2017.

Als dit allemaal van kracht is, krijgen ouders ook met terugwerkende kracht de keuze om hun doodgeboren kind te laten opnemen in de BRP.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig