Mag ik mijn kinderen zelf thuis les geven?

Home > simfaq > Mag ik mijn kinderen zelf thuis les geven?

Mag ik mijn kinderen zelf thuis les geven?

FAQ / Onderwijs / Leerplicht en voortijdig schoolverlaten / Mag ik mijn kinderen zelf thuis les geven?

Antwoord:

U mag uw kind alleen thuisonderwijs geven als u vrijstelling van de leerplicht heeft gekregen voor uw kind. Als u geen vrijstelling heeft gekregen, is thuisonderwijs een overtreding van de Leerplichtwet en dus strafbaar.

Vrijstelling van de leerplicht

Is uw kind vrijgesteld van de leerplicht, dan mag u wel thuisonderwijs geven. Vrijstelling is mogelijk in de volgende gevallen:

  • Uw kind jonger is jonger dan 5 jaar of ouder dan 18 jaar.
  • Uw kind is lichamelijk of geestelijk niet in staat om op een school te zitten.
  • U vindt als ouder/verzorger dat geen enkele school voldoet aan uw godsdienst- of levensovertuiging.
  • Uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland.
  • U leidt een trekkend bestaan en uw kinderen reizen mee. U bent bijvoorbeeld schipper, kermisexploitant of circusmedewerker.

Een eventuele vrijstelling krijgt u maximaal 1 jaar en moet telkens opnieuw worden aangevraagd.

Bijles en privé-onderwijs

Vormen van privé-onderwijs die plaatsvinden naast het gewone schoolonderwijs, zoals bijles, zijn net als thuisonderwijs niet wettelijk geregeld. Leerplichtige kinderen mogen privé-onderwijs niet volgen tijdens de uren waarop ze op school aanwezig moeten zijn.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig