Ontslag van een burgemeester. Hoe werkt dat?

Home > simfaq > Ontslag van een burgemeester. Hoe werkt dat?

Ontslag van een burgemeester. Hoe werkt dat?

FAQ / Overheid en democratie / Organisatie van de overheid / Ontslag van een burgemeester. Hoe werkt dat?

Kort antwoord:

Er zijn verschillende redenen waardoor een burgemeester ontslag krijgt:

Antwoord:

De Kroon kan de burgemeester ontslaan. De burgemeester kan ook zelf ontslag aanvragen. Na ontslag krijgt de burgemeester automatisch een uitkering op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtdragers (Appa). De reden van ontslag is voor de uitkering niet relevant.

Als de burgemeester 70 wordt, eindigt het burgemeesterschap van rechtswege, dus automatisch.

Ontslag op eigen aanvraag

De burgemeester kan zelf ontslag aanvragen bij de Kroon.

Als de burgemeester niet wordt herbenoemd, geldt dit ook als ontslag op eigen aanvraag.

De burgemeester kan ontslag aanvragen als hij vervroegd wil stoppen met werken. Meer informatie over vervroegd stoppen met werken staat in de regeling Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) Meer informatie over ontslag op eigen aanvraag staat in het Rechtspositiebesluit burgemeesters.

Ongevraagd ontslag

De burgemeester kan ook ongevraagd ontslagen worden door de Kroon. Dat kan onder meer wegens opheffing van de gemeente (herindeling) of verstoorde verhoudingen met de gemeenteraad. De ontslagprocedure is afhankelijk van de reden van ontslag. Meer informatie hierover staat in deGemeentewet en in het Rechtspositiebesluit burgemeesters.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig