Verandert er na echtscheiding iets in het ouderlijk gezag?

Home > simfaq > Verandert er na echtscheiding iets in het ouderlijk gezag?

Verandert er na echtscheiding iets in het ouderlijk gezag?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Scheiden / Verandert er na echtscheiding iets in het ouderlijk gezag?

Antwoord:

Nee, na een echtscheiding blijft het ouderlijk gezag hetzelfde. Een van de ouders kan wel aan de rechter vragen om alleen het gezag te krijgen. De rechter zal dat alleen toestaan als dat in het belang van het kind is.

Stuur door aan een vriend
Stuur door