Verandert er na echtscheiding iets in het ouderlijk gezag?

Home > simfaq > Verandert er na echtscheiding iets in het ouderlijk gezag?

Verandert er na echtscheiding iets in het ouderlijk gezag?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Scheiden / Verandert er na echtscheiding iets in het ouderlijk gezag?

Antwoord:

Nee, na een echtscheiding blijft het ouderlijk gezag hetzelfde. Een van de ouders kan wel aan de rechter vragen om alleen het gezag te krijgen. De rechter zal dat alleen toestaan als dat in het belang van het kind is.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig