Voor hoeveel jaar wordt een burgemeester benoemd?

Home > simfaq > Voor hoeveel jaar wordt een burgemeester benoemd?

Voor hoeveel jaar wordt een burgemeester benoemd?

FAQ / Overheid en democratie / Organisatie van de overheid / Voor hoeveel jaar wordt een burgemeester benoemd?

Antwoord:

Een burgemeestersbenoeming is voor 6 jaar. Een burgemeester kan daarna opnieuw worden benoemd. De herbenoemingprocedure is als volgt:

  1. 8 maanden voordat de ambtstermijn afloopt, is er een gesprek tussen de commissaris van de Koning en de burgemeester.
  2. De gemeenteraad stelt een vertrouwenscommissie samen. De vertrouwenscommissie spreekt met de burgemeester.
  3. De gemeenteraad bespreekt het verslag van de vertrouwenscommissie met de burgemeester.
  4. De gemeenteraad stuurt een aanbeveling naar de commissaris van de Koning.
  5. De commissaris adviseert de minister van BZK over de aanbeveling van de gemeenteraad.
  6. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning.
Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig