Waar vind ik alle informatie over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Home > simfaq > Waar vind ik alle informatie over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Waar vind ik alle informatie over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

FAQ / Belastingen, uitkeringen en toeslagen / Uitkeringen voor zelfstandigen / Waar vind ik alle informatie over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Antwoord:

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om hun vaste lasten te kunnen betalen.

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona tot en met vrijdag 26 juni 2020. Meer informatie over de maatregel vindt u op de website van de Rijksoverheid.nl.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig