Wanneer eindigt mijn gezag over een kind?  

Home > simfaq > Wanneer eindigt mijn gezag over een kind?  

Wanneer eindigt mijn gezag over een kind?  

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Gezag en voogdij / Wanneer eindigt mijn gezag over een kind?  

Antwoord:

Uw gezag eindigt automatisch als uw kind 18 jaar wordt of voor die tijd trouwt. Ook kunt u het gezag (tijdelijk) kwijtraken als u niet in staat bent om uw kind te verzorgen en op te voeden of als u uw kind slecht behandelt. Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan kunt u aan de rechter vragen het gezag aan een van u toe te kennen.

Ontheffing van gezag

Als u niet in staat bent om uw kind te verzorgen en op te voeden, kan de rechter u ontheffen van het gezag. Dit gebeurt alleen als het in het belang van uw kind is en u het ermee eens bent. In uitzonderingsgevallen kan er sprake zijn van een gedwongen ontheffing. Meestal krijgt Bureau Jeugdzorg het gezag over uw kind. Uw kind wordt opgevoed in een pleeggezin of tehuis. U heeft als ouder officieel niets meer over uw kind te vertellen, maar u blijft wel zo veel mogelijk betrokken bij het kind.

Ontzetting uit gezag

Wanneer u uw kind bijvoorbeeld ernstig verwaarloost of mishandelt, kan de rechter u ontzetten uit het ouderlijk gezag. Dit is een zwaardere maatregel dan ontheffing van het gezag. De maatregel is niet vrijwillig en is alleen mogelijk als u niet meewerkt aan een oplossing voor de problemen van uw kind. Het gezag over uw kind wordt meestal overgedragen aan Bureau Jeugdzorg. Uw kind gaat naar een pleeggezin of tehuis.

Einde gezamenlijk ouderlijk gezag

Heeft u als ouders gezamenlijk gezag en gaat u scheiden of uit elkaar, dan houdt u samen het gezag. Wilt u dit niet, dan kunt u de rechter vragen of een van u het gezag kan krijgen. U kunt dit verzoek samen of alleen doen. U heeft hierbij een advocaat nodig. De rechter beslist alleen dat een van u het gezag krijgt als hij denkt dat dit noodzakelijk is voor uw kind. Dit komt alleen in uitzonderlijke gevallen voor. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan vraagt de rechter ook naar de mening van het kind.

Einde gezamenlijk gezag

Heeft u als ouder en niet-ouder gezamenlijk gezag en gaat u uit elkaar? Dan kan het gezamenlijk gezag worden beëindigd op uw eigen verzoek of op verzoek van uw partner. U moet hiervoor beiden of ieder afzonderlijk een verzoek indienen bij de rechtbank. Nadat het gezamenlijk gezag is beëindigd, blijft de niet-ouder onderhoudsplichtig. De niet-ouder houdt deze onderhoudsplicht zolang als het gezamenlijk gezag heeft geduurd.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig