Wanneer eindigt mijn voogdij over een kind? 

Home > simfaq > Wanneer eindigt mijn voogdij over een kind? 

Wanneer eindigt mijn voogdij over een kind? 

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Gezag en voogdij / Wanneer eindigt mijn voogdij over een kind? 

Antwoord:

Als u alleen de voogdij heeft, eindigt dit als het kind 18 jaar wordt of eerder trouwt. De voogdij kan ook stoppen omdat een of beide ouders het gezag weer terugkrijgen. Als de voogd overlijdt, zal de rechter opnieuw een voogd benoemen. U kunt als voogd ook uit het gezag worden ontzet.

Daarnaast kunt u door de rechtbank worden ontheven van uw functie als voogd als:

  • u aantoont dat u door een lichamelijk of geestelijk gebrek niet meer in staat bent de voogdij uit te oefenen en u de rechter verzoekt om u van uw taak te ontheffen;
  • u 65 jaar of ouder bent en u de rechter verzoekt om u van uw taak te ontheffen;
  • iemand die tot gezag bevoegd is zich schriftelijk bereid heeft verklaard om de voogdij van u over te nemen en de kantonrechter dit in het belang van het kind ook wenselijk vindt.
Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig