Wanneer hoeft mijn kind niet naar school? 

Home > simfaq > Wanneer hoeft mijn kind niet naar school? 

Wanneer hoeft mijn kind niet naar school? 

FAQ / Onderwijs / Leerplicht en voortijdig schoolverlaten / Wanneer hoeft mijn kind niet naar school? 

Antwoord:

Uw kind hoeft niet naar school als het vrijstelling van de leerplicht heeft. Er zijn 3 soorten vrijstelling mogelijk: vrijstelling voor leerlingen tot 6 jaar, vrijstelling tot inschrijving en vrijstelling van schoolbezoek. Dit geldt voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Vrijstelling van leerplicht tot 6 jaar

Is uw kind nog geen 6 jaar? Dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden. U moet dit wel aan de school melden. Deze vrijstelling kan uitgebreid worden naar maximaal 10 uur per week. Voor deze extra uren heeft u speciale toestemming van de schooldirecteur nodig. Deze vorm van vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen.

Vrijstelling tot inschrijving

Kan uw kind niet naar school gaan door lichamelijke of psychische oorzaken/ Dan hoeft u uw kind niet altijd te laten inschrijven. De leerplichtambtenaar beoordeelt of er reden is om uw kind vrijstelling te verlenen. Er wordt dan een arts of psycholoog ingeschakeld om uw kind te onderzoeken. U kunt ook vrijstelling aanvragen wegens bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van de school. Hiervoor dient u een verzoek in bij de gemeente.

Vrijstelling van schoolbezoek

Bij ziekte, religieuze feestdagen en gewichtige omstandigheden kunt u toestemming krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Ook als u geen mogelijkheid heeft om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan, kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor vrijstelling. Voor vakanties krijgt uw kind maximaal 10 dagen per jaar extra vrij. Deze dagen mogen niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie vallen.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig