Wanneer kan de kinderrechter een ondertoezichtstelling uitspreken?  

Home > simfaq > Wanneer kan de kinderrechter een ondertoezichtstelling uitspreken?  

Wanneer kan de kinderrechter een ondertoezichtstelling uitspreken?  

FAQ / Wanneer kan de kinderrechter een ondertoezichtstelling uitspreken?  

Antwoord:

Als u de zorg voor uw kind(eren) niet aankunt en de ontwikkeling van uw kind in gevaar komt, dan kan de kinderrechter een ondertoezichtstelling (ots) uitspreken.

Aanvraag ondertoezichtstelling

De kinderrechter spreekt alleen een ots uit als daarom is gevraagd. Een ots kan bij de kinderrechter worden aangevraagd door:

  • de ouders van het kind;
  • een ander die het kind verzorgt en opvoedt (bijvoorbeeld een pleegouder);
  • de Raad voor de Kinderbescherming;
  • de officier van justitie.

Melding maken van kindermishandeling of verwaarlozing

Bestaat het vermoeden dat een kind in zijn ontwikkeling wordt bedreigd? Dan kan dit worden gemeld bij een Bureau Jeugdzorg of een Advies & Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Deze instellingen bekijken de melding en schakelen de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) in als ze denken dat vrijwillige hulpverlening niet afdoende zal zijn.

Onderzoek ondertoezichtstelling

Naar aanleiding van de melding wordt er altijd eerst onderzocht of het nodig is een kind onder toezicht te stellen. Dat onderzoek wordt door raadsonderzoekers van de Raad gedaan. De raadsonderzoeker probeert u en uw kind zo veel mogelijk bij het onderzoek te betrekken. Als de Raad tot de conclusie komt dat uw kind ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, kan de Raad aan de kinderrechter vragen uw kind onder toezicht te stellen van een gezinsvoogdijinstelling.

Horen van kinderen en ouders

Voordat de kinderrechter een beslissing neemt moet hij u en uw kind van 12 jaar of ouder horen. Als uw kind jonger is dan 12 jaar kan de kinderrechter uw kind naar zijn mening vragen, maar dat is niet verplicht. Als de kinderrechter bepaalt dat u als ouders hulp nodig heeft bij de verzorging van uw kind, kan hij het Bureau Jeugdzorg aanwijzen om toezicht te houden.

Ondertoezichtstelling ongeboren kind

Over een ongeboren kind kan ook ots worden uitgesproken, als de rechter oordeelt dat dit kind ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd en er geen andere manier is om deze bedreiging te voorkomen. De rechter kan het ongeboren kind dan (voorlopig) onder toezicht stellen. Een voorlopige ondertoezichtstelling is een spoedmaatregel, die bedoeld is om onderzoek te doen naar de vraag of een definitieve ondertoezichtstelling nodig is.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig