Wanneer kan iemand onder curatele worden gesteld?

Home > simfaq > Wanneer kan iemand onder curatele worden gesteld?

Wanneer kan iemand onder curatele worden gesteld?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Curatele, bewind en mentorschap / Wanneer kan iemand onder curatele worden gesteld?

Antwoord:

Wanneer iemand zijn financiële en persoonlijke zaken niet zelf kan regelen. Bijvoorbeeld omdat die persoon dementerend is, psychiatrisch patiënt is of een verslaving heeft. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter een curator benoemen. Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van degene die onder curatele is gesteld.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig