Wanneer kan ik het vaderschap gerechtelijk laten vaststellen?

Home > simfaq > Wanneer kan ik het vaderschap gerechtelijk laten vaststellen?

Wanneer kan ik het vaderschap gerechtelijk laten vaststellen?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Geboorte en adoptie / Wanneer kan ik het vaderschap gerechtelijk laten vaststellen?

Antwoord:

Een moeder en een kind kunnen het vaderschap laten vaststellen door de rechtbank. Bijvoorbeeld omdat de man die het kind heeft verwekt, weigert het kind te erkennen of omdat de verwekker van het kind overlijdt voordat erkenning heeft plaatsgevonden. Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (gvv) is een laatste redmiddel om een familierechtelijke band tussen de biologische vader en het kind tot stand te brengen.

Termijn indienen verzoek gerechtelijke vaststelling vaderschap

Termijn moeder

Als moeder kunt u uw verzoek voor gerechtelijke vaststelling van het vaderschap doen tot 5 jaar na de geboorte van uw kind. Als de identiteit van de vermoedelijke verwekker onbekend is, kan het verzoek worden ingediend tot maximaal 5 jaar nadat de identiteit van de verwekker bekend is geworden, uiterlijk totdat uw kind 16 jaar is. Daarna bent u niet meer bevoegd een verzoek in te dienen.

Termijn kind

Voor een kind geldt geen termijn voor het indienen van een gvv-verzoek. Wordt de procedure tijdens de minderjarigheid van het kind ingesteld, dan wordt het kind vertegenwoordigd door een bijzondere curator. De gvv-procedure moet voor de rechtbank worden gevoerd. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Verzoek gvv door verwekker kind niet mogelijk

De verwekker van het kind kan geen verzoek doen tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. In gevallen waarin erkenning niet mogelijk is, omdat de toestemming van de moeder wordt geweigerd, kan de verwekker vervangende toestemming vragen aan de rechtbank.

Gevolgen toekennen verzoek gvv

Als gerechtelijke vaststelling van het vaderschap wordt toegekend, betekent dit dat de man (verwekker) de juridische vader wordt van het kind. Dit heeft tot gevolg dat:

  • hij onderhoudsplichtig wordt;
  • het kind van hem erft;
  • het kind zijn naam kan krijgen;
  • het kind de Nederlandse nationaliteit krijgt als de man Nederlander is.
Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig