Wanneer krijg ik automatisch gezag over een kind?  

Home > simfaq > Wanneer krijg ik automatisch gezag over een kind?  

Wanneer krijg ik automatisch gezag over een kind?  

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Gezag en voogdij / Wanneer krijg ik automatisch gezag over een kind?  

Antwoord:

Dat hangt ervan af of het kind wordt geboren in of buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij gezamenlijk gezag van een ouder en een niet-ouder speelt ook de aanwezigheid van de andere ouder een rol.

Gezamenlijk ouderlijk gezag bij huwelijk

U krijgt als ouders automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag over de kinderen die u tijdens uw huwelijk krijgt of adopteert. De man is ook automatisch de wettelijke vader, hij hoeft hiervoor het kind niet te erkennen. Ook als u na de geboorte van uw kind trouwt, krijgt u automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de vader het kind heeft erkend.

Gezamenlijk ouderlijk gezag bij geregistreerd partnerschap

U krijgt als ouders automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag over de kinderen die u tijdens uw geregistreerd partnerschap krijgt of adopteert. Om ook de wettelijke vader te worden, moet de man het kind echter wel erkennen. Dit is niet automatisch geregeld, zoals bij het huwelijk. U krijgt ook automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag als u na de geboorte van uw kind een geregistreerd partnerschap aangaat, maar alleen als de vader het kind heeft erkend.

Gezamenlijk ouderlijk gezag zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap

Als u als ouders niet met elkaar bent getrouwd en u ook geen geregistreerd partnerschap heeft, krijgt u niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag. Alleen de moeder heeft het gezag. Als u als vader en moeder samen het gezag wilt uitoefenen, moet u een verzoek indienen bij de rechtbank. Voorwaarde hierbij is dat de vader het kind heeft erkend.

Ouderlijk gezag ongehuwde moeder

Als ongehuwde moeder krijgt u altijd automatisch het ouderlijk gezag als u meerderjarig bent en niet onder curatele staat of een geestelijke stoornis heeft. Als u minderjarig bent bij de geboorte van uw kind, benoemt de rechter een voogd. Als u 18 wordt, kunt u een verzoek bij de rechter indienen om het ouderlijk gezag aan u over te laten dragen. Als u bij de geboorte van uw kind 16 of 17 jaar bent, kunt u zich onder bepaalde voorwaarden door de rechter meerderjarig laten verklaren en dan meteen zelf het ouderlijk gezag krijgen.

Gezamenlijk gezag ouder en niet-ouder

In bepaalde gevallen kunt u als ouder met uw partner, die zelf niet de (biologische) ouder van het kind is, automatisch het gezag over een kind uitoefenen. Daar is dan geen beslissing van de rechter voor nodig. Uw kind moet hiervoor tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u met de niet-ouder zijn geboren en er mag geen andere ouder zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de verwekker zijn kind niet erkent.

Gezamenlijk gezag twee vrouwen (duomoeders)

Bent u als vrouw getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met een andere vrouw en krijgt een van u een kind? Dan krijgt u automatisch gezamenlijk gezag als er volgens de wet geen vader is. Dit is het geval bij een anonieme donor of een bekende donor die het kind niet erkent.

Gezamenlijk gezag twee mannen

Wanneer u als twee mannen gezamenlijk gezag (ouder en niet-ouder) of gezamenlijke voogdij (twee niet-ouders) over een kind wilt, moet u dit via de familierechter aanvragen. U krijgt niet automatisch het gezamenlijk gezag. Als u samen een kind adopteert, krijgt u wel automatisch allebei het gezag.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig