Wanneer moet ik uiterlijk iets horen over mijn aanvraag voor een omgevingsvergunning?

Home > simfaq > Wanneer moet ik uiterlijk iets horen over mijn aanvraag voor een omgevingsvergunning?

Wanneer moet ik uiterlijk iets horen over mijn aanvraag voor een omgevingsvergunning?

FAQ / Wonen en leefomgeving / Wonen en vergunningen / Wanneer moet ik uiterlijk iets horen over mijn aanvraag voor een omgevingsvergunning?

Antwoord:

De gemeente behandelt aanvragen voor een omgevingsvergunning. Binnen 8 weken moet zij beslissen of de vergunning wordt verleend of niet. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig