Wat bedoelt de Wet zorg en dwang met 'ernstig nadeel'?

Home > simfaq > Wat bedoelt de Wet zorg en dwang met 'ernstig nadeel'?

Wat bedoelt de Wet zorg en dwang met 'ernstig nadeel'?

FAQ / Wat bedoelt de Wet zorg en dwang met 'ernstig nadeel'?

Antwoord:

Onvrijwillige zorg kan verleend worden als dat noodzakelijk is om ‘ernstig nadeel’ te voorkomen.

De Wzd omschrijft ernstig nadeel als ‘het bestaan van of het ernstig risico op’:

levensgevaar voor de cliënt of iemand anders
ernstig lichamelijk letsel voor de cliënt of iemand anders
ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade voor de cliënt of iemand anders
ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang van de cliënt of iemand anders
ernstig verstoorde ontwikkeling van de cliënt of iemand anders
bedreiging van de veiligheid van de cliënt al dan niet doordat hij onder invloed van een ander raakt
de situatie dat de cliënt met hinderlijk bedrag agressie van anderen oproept
de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig